arama

Robotik cerrahi hakkında

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • admin admin
  • Beğen
    Loading...

Robot yardımlı cerrahi da Vinci Robotik Cerrahi ya da öbür ismiyle robot teknolojisi, tıp dünyasında cerrahinin ulaştığı en ileri teknolojidir ve başta ABD’deki kıymetli merkezler olmak üzere Türkiye’de de bilhassa üroloji, bayan hastalıkları, genel cerrahi, KBB, göğüs cerrahisi, kalp cerrahisi ameliyatlarında kullanılmaktadır. ‘da Vinci Robot’ teknolojisi, hekim ve hastaya sağladığı özel ayrıcalıklar ile ön plana çıkan teknoloji, bugün tüm dünyada bilhassa kanserle çabada kullanılan en başarılı cerrahi yollardan biri olma özelliğine sahiptir. Kısaca “robotik cerrahi” olarak bilinen robot yardımlı laparoskopik cerrahi metodunun üç temel özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi olan görüntüleme sistemi, laparoskopik cerrahi prensibi ile çalışır. Yani hastanın bedeninin içinden imaj kamera yardımı ile cerraha aktarılır.

Robotik cerrahide laparoskopik cerrahiden farklı olarak bu imaj üç boyutludur ve kamera denetimi robot tarafından yapıldığı için titremesiz net bir imajdır. Ameliyat edilecek organa çok yaklaşılarak daha büyük büyütmede net imajlar elde edilebilir. Cerrah, bir konsol yardımıyla robot kollarını kumanda eder. Bu robot kolları hastaya yerleştirilir. Konsolda bulunan fiberoptik kablolar, robotun kollarına giderek cerrahın yaptığı küçük el hareketlerini robotik kollara aktarır ve bunlara bağlı cerrahi makas, doku yahut iğne tutucu üzere aletlerin istenilen hareketleri yapması sağlanır. Robotik kollara bağlı cerrahi aletler 540 derece dönebildiklerinden el hareketlerinden çok daha fazlasını yapacak biçimde hareket edebilir.

Ayrıyeten olağanda insanın elindeki doğal titreme, robotik cerrahide cerrahi aletlerin uçlarına hiç yansımaz. Bu sayede kusur hissesi da en aza indirilir. Robotik cerrahi hem sahip olduğu teknolojik gelişmeler hem de kullanım kolaylığı sayesinde hasta ve cerrah açısından birçok avantaj sunmaktadır. Hastanın hastanede kalış ve güzelleşme mühleti, açık ameliyatlara nazaran çok daha kısadır. Üstelik birkaç küçük kesiden giriş yapıldığı için cerrahi iz de kalmamaktadır. Robotik cerrahi, pelvik sistemde her yere ulaşımı çok daha kolay sağlamaktadır. Kullanılan aygıtların hareket kabiliyeti de hayli yüksektir. Cerrahi süreç ileri boyutta, rahat ve süratle gerçekleştirilmektedir. Daha az kanama riski bulunur. Hastanın güzelleşme mühleti kısalır. Enfeksiyon riski daha düşüktür. Üç boyutlu görüntüleme avantajı, cerrahın işini kolaylaştırmaktadır. Cerrah, ameliyat sırasında bir konsol başında oturarak çalıştığı için daha az efor sarf etmekte ve konsantrasyonu bozulmamaktadır.

Üroloji ameliyatlarında Da Vinci robotik cerrahi

Robotik Cerrahi birinci olarak 1994’te kardiyovasküler cerrahi alanında kullanılmaya başlandı. Lakin en yaygın kullanım alanı üroloji ameliyatları oldu. 2001 yılından bu yana tüm dünyada en fazla prostat kanseri ve prostat büyümesi cerrahisinde kullanılan da Vinci; böbrek, mesane ve testis kanserlerinde de kullanılmaktadır. ‘da Vinci Robotik Cerrahi’ tekniği, tümüyle robota bağlı bir cerrahi uygulama değildir. İster açık, ister laparoskopik isterse de robotik formüllerle yapılan ameliyatlar kelam konusu olduğunda ameliyat muvaffakiyetinde cerrahi grubun deneyimi en değerli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

PROSTAT KANSERİ AMELİYATLARINDA HUDUT MUHAFAZA ÖZELLİĞİ

Bilhassa 50 yaş üzeri erkeklerde ortaya çıkan ve cilt kanseri dışında gelişmiş ülkelerde en sık görülen erkek kanseri olan prostat kanseri ameliyatları sonrası, erkeklerin toplumsal hayatlarını olumsuz etkileyen çok kıymetli iki risk olan cinsel işlev bozukluğu ve idrar kaçırma sorunları görülebilir. ‘da Vinci Robotik Cerrahi’ tekniği ile gerçekleştirilen prostat kanseri ameliyatlarında hastanın hayat kalitesini olumsuz etkileyebilecek bu riskler en aza indirilmektedir. Prostata komşu olan ve penise giden sertleşme sonları ile idrar tutma kasları robot teknolojisi sayesinde çok daha düzgün korunabilmektedir. Bu nitelikli muhafaza sayesinde idrar kaçırma sorunu ve penis sertleşme bozukluğu riski en aza inmektedir. Robot cerrahisi ile uygulanan “İntrafasiyal Hudut Koruma” tekniği ile ameliyat sonrası hastanın cinsel aktivite sorunu yaşama riski de en aza indirilmektedir.

Prostat cerrahisinde da Vinci’nin hastaya sağladığı ayrıcalıklar: da Vinci Robotik Cerrahi sonrası hastanede kalış müddeti 1 ya da 2 gün kadar olmaktadır. Yaklaşık hastaların %95’i ameliyat sonrası ikinci günde meskenlerine gitmiş durumdadır. Klâsik açık cerrahi ile karşılaştırıldığında ameliyat sırasında çok az kan kaybı olmaktadır. Ameliyat öncesi kan hazırlığı gerekmez. Hastanede kalış devrinde ve hastaneden çıktıktan sonra da çok az oranda ağrı kesici kullanımına gerek olmaktadır. Çünkü hastalar ağrı hissetmezler.

Çoklukla cerrahiden sonraki birinci hafta içinde (yaklaşık 4 ya da 6 gün sonra) idrar yoluna yerleştirilen sonda alınmaktadır. Açık cerrahide bu müddet çoklukla 14 -21 gün ortasında değişmektedir. Yaklaşık hastaların %90’ı da Vinci Robotik Cerrahi ile ameliyat sonrası ya da 3. haftada rutin çalışmalarına geri dönmektedir.

BÖBREK TÜMÖRÜ AMELİYATLARINDA BÖBREĞİ GÖZETİCİ TESİR

“da Vinci” tekniği ile gerçekleştirilen böbrek tümörü ameliyatlarında, en âlâ halde kanser denetimi sağlanmaktadır. Sırf tümör dokusu çıkarılarak sağlıklı böbrek hastada bırakılmaktadır. Robot teknolojisi ile üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü büyütülmüş imaj altında, tümörün doku içindeki derinlik hesabı rahatlıkla yapılarak tümör böbrekten uzaklaştırılır. Tümörün çıktığı alan süratle ve derinlik denetimiyle dikilebilir. Tümörlü doku çıkarıldıktan sonra oluşan doku boşluğu, açılan damarlar ve yaralanan idrar kanalları robotik kollar kullanılarak incelikle ve süratle onarılmaktadır. Büyük çaplı böbrek kanserinde ise böbreğin çıkarılması için uygulanabilmektedir.

Böbrek cerrahisinde da Vinci’nin hastaya sağladığı ayrıcalıklar: Hastanede kalma mühleti kısadır ve süratli düzgünleşme sağlanır. Ameliyat sonrası daha az ağrı ve az ağrı kesici kullanımı kelam bahistir.Hasta günlük aktivitelerine kısa müddette döner.Küçük ameliyat kesikleri nedeniyle estetik görünüm bozulmaz.Ameliyat, titreme tesirinin ortadan kaldırıldığı robot kollarla gerçekleştirilir.

ROBOTİK CERRAHİ İLE TESTİS KANSERİ AMELİYATI

da Vinci Robotik Cerrahi ile kapalı testis ameliyatı, açık olarak yapıldığında iman tahtası olarak bilinen kemiğin alt ucundan başlayarak leğen kemiği ortasındaki karın duvarının kesilmesi, bağırsakların dışarı çıkarılması ve büyük damarların etrafındaki lenf bezlerinin temizlenmesi unsuruna dayanan testis kanseri ameliyatları, robot teknolojisi ile büsbütün kapalı olarak yapılabilmektedir. Testis kanserli hastaların açık cerrahisi için gerekli büyük kesiler, robotik cerrahinin hastalara sağladığı konfor ile tarihe karışmakta, ameliyat hastalara büyük ayrıcalıklar sağlamaktadır.

da Vinci Robotik Cerrahi ile gerçekleştirilen testis kanseri ameliyatlarıyla; Büyük kesilerdeki ağrı, enfeksiyon ve yara iyileşeme riskleri robotik cerrahi ile azalır.Açık ameliyattaki üzere hastanın bağırsakları dışarı çıkarılmaz. Bu nedenle bağırsaklarda enfeksiyon ve kuruma üzere riskler ortadan kalkar. Cinsel işlevlere tesiri olan ve aort ya da büyük damarlar etrafında bulunan kimi sinirsel yapılar robotik cerrahi tekniği ile daha net görülür. Daha tesirli bir halde korunabilir. Böylelikle meni boşalması ile ilgili daha az sorun yaşanır.

Kemoterapinin uzun periyodik yan tesirleri de olabileceğinden, robotik cerrahi belli hasta kümelerinde avantaj sağlayabilir. Hastaların ameliyat sonrası çocuk sahibi olmalarında yaşanacak zahmetler; ameliyat öncesinde hastadan alınan spermin, sperm bankasında saklanması ve yardımcı üreme teknikleri sayesinde ortadan kaldırılabilir.

DA VİNCİ ROBOT İLE BAĞIRSAKTAN YAPAY MESANE

da Vinci Robotik Cerrahi ile bedende ameliyat kesisi oluşturmadan tedavi edilmektedir. Açık olarak gerçekleştirilen mesane kanseri ameliyatlarında; göbeğin 4-5 cm üstünden başlayan bir noktada, leğen kemiğine kadar uzanan bir kesi ile mesane ve lenflerin temizlenmesi, bağırsaktan yapılan mesanenin de olağan idrar kanalına bağlanması kelam bahsidir. Bunun yanında mesanesi alınan hastalar toplumsal açıdan karınlarında daima torba taşıma ya da belli aralıklarla sonda kullanarak idrarlarını boşaltma üzere problemler yaşayabilmektedir.

da Vinci Robotik Cerrahi ile yapılan mesane kanseri ameliyatlarında iki başka unsur uygulanmaktadır. Birincisi; mesanenin ve lenf bezlerinin çıkarılma süreçleri robotla yapıldıktan sonra, bağırsaklardan yeni mesane oluşturma ameliyatı açık sistemle gerçekleştirilerek ameliyat tamamlanmaktadır. Lakin bu ameliyat tekniği için de büyük bir kesi gerekmekte ve bağırsaklar beden dışında beklediği için enfeksiyon kapma, kuruma, sıvı ve ısı kaybı üzere problemler ortaya çıkabilmektedir. Mesanenin çıkarılması, büyük damarların etrafındaki lenflerin temizlenmesi, bağırsaklardan tekrar mesane yapılması, idrar kanallarının bu yeni mesaneye bağlanması ve bunun da olağan idrar yoluna bağlanması süreçlerinden oluşan ameliyat, büsbütün robotik olarak tamamlanmaktadır.

Mesane kanseri ameliyatlarında robotun hastaya sağladığı ayrıcalıklar: da Vinci Robotik Cerrahi ile hasta çok büyük bir ameliyat kesisinden kurtulmuş olur. Ameliyat, her biri 8-15 milimetrelik sadece 6 delikten yapılabilir. Açık ameliyatlarda görülebilen kesi yeri fıtıklaşmaları, kesi yeri dikişlerinin açılması ve yine ameliyat olma riskleri de ortadan kalkar. Robotik yapıldığı için ameliyat esnasında kanama ihtimali de azalır.

Hasta hiç açılmadan ameliyat yapıldığı için bağırsakların kuruması, enfeksiyon kapması ve ısı kaybetmesi üzere riskler besbelli olarak azalır. Ameliyat sonrasında hastalar daha kısa müddette güzelleşerek olağan hayatlarına dönebilir. Mesane kanser cerrahisinde mesane ile prostat da birlikte çıkarılır. Zira mesane kanserli hastaların üçte birinde, hastaların farkında olmadıkları prostat kanseri de yakalanabilir. Prostat alınırken, cinsel işlev sağlayıcı sonlar ve idrar tutma sistemi robotun sağladığı büyütme, yakından görme ve düzgün aydınlatma ile daha güzel korunur.

da Vinci Robotik Cerrahi ile Mesane kanseri olmuş hastalar; ameliyatın 2. ve 3. gününde beslenmeye başlar. Bağırsak hareketleri gereğince yerine geldikten sonra ve her şey yolunda giderse de bir haftadan evvel taburcu edilir. Sondalı olarak geçen 3 haftanın sonunda yeni yapılan bağırsaklardan oluşan mesane dikişlerinin tam kaynadığı tespit edildiğinde sonda çekilir. Bayanlarda mesane kanseri ile birlikte rahim ve yumurtalıklar da alınır. Doğum kanalından itibaren rahim alındığı için doğum kanalının da tamiri ameliyat esnasında yeniden robotla yapılır.

UPJ DARLIĞINA ROBOTLA TAHLİL

Bilhassa genç yaşta böbrek ağrısı sonucu ya da rastlantısal olarak tespit edilen böbrek çıkışının darlığı (UPJ darlığı) durumlarının cerrahi tedavisinde konvansiyonel laparoskopik cerrahi değerli bir çığır açmıştır. Açık cerrahi ile rekontstrüktif bir ameliyatı büyük ameliyat kesisi ile yaparken, laparoskopik olarak yalnızca ufak deliklerden beden içine girilerek bu darlık %97 muvaffakiyet ile tedavi edilmektedir. Lakin beden içinde konvansiyonel laparoskopi ile milimetrik titreme, iki boyutlu imaj ve aletlerin hudutlu hareket kabiliyeti dezavantajlarına karşı da Vinci Robotik teknoloji ile üç boyutlu manzara altında, titremeyen robot kolları ve kusursuz hareket kabiliyeti ile çok daha rahat ve muvaffakiyet ile tedavi kelam mevzusudur.

İDRAR KAÇIRMA MESELESİNDE ROBOTİK CERRAHİNİN YERİ Bayanlarda bilhassa mesanenin sarkmasına bağlı gelişen idrar kaçırma olgularında ve idrar kaçırmasa bile hazne dışına ele gelecek kadar ileri mesane sarkmalarında da Vinci Robotik cerrahi yolu uygulanabilmektedir.

Robot teknolojisi ile mesanenin bir daha hiç sarkmayacak halde ve %100’e yakın muvaffakiyet ile tedavisi mümkündür. Bilhassa prolapsus denilen durumlarda gerçekleştirilen sakrokolpopeksi ameliyatlarında robotik kolların hareket kabiliyetiyle beden içinde süratli dikiş atabilme avantajı sağladığından robotik cerrahi ön plana çıkmaktadır.

Sarkıklığa neden olan bağların ve öteki dayanak dokuların zayıflaması nedeniyle tamir emelli olarak sentetik kumaşlar kullanılarak sarkan dokuların tamiratı tam manasıyla yapılabilmektedir. da Vinci Robotik teknoloji bu tamiratta da büyük avantaj sağlamaktadır.

ÇOCUK ÜROLOJİSİNDE ROBOTİK CERRAHİ

Çocuklarda yapılan birinci robotik ürolojik ameliyat piyeloplastidir ve 2002 yılında yapılmıştır. O günden itibaren robotik piyeloplasti, nefrektomi, heminefrektomi, üreteral reimplantasyon ve ogmentasyon üzere birçok ürolojik teşebbüsün muvaffakiyetle uygulanması çocuklarda robotik teşebbüslerin popülaritesini artırmıştır.

Bir önceki yazımız olan Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları başlıklı makalemizde Gıdalar hakkında bilgiler verilmektedir.

takipçi satın al
Mardin arabaya gelen escort Didim arabaya gelen escort Amasya arabaya gelen escort Sinop arabaya gelen escort Bayburt arabaya gelen escort Yozgat arabaya gelen escort Zonguldak arabaya gelen escort Uşak arabaya gelen escort Bilecik arabaya gelen escort Karaman arabaya gelen escort Edirne arabaya gelen escort Şanlıurfa arabaya gelen escort Afyon arabaya gelen escort Maraş arabaya gelen escort Erzincan arabaya gelen escort Giresun arabaya gelen escort Düzce arabaya gelen escort Kartepe bayan escort Edremit bayan escort Payas bayan escort Patnos bayan escort Dörtyol bayan escort Doğubayazıt bayan escort Bulanık bayan escort Boyabat bayan escort Osmaniye masaj Rize masaj Şanlıurfa masaj Sinop masaj Uşak masaj Zonguldak masaj Van masaj Yalova masaj Bitlis mutlu son Bornova mutlu son Çarşamba mutlu son Çaycuma mutlu son Bulanık mutlu son Bolu mutlu son Buca mutlu son Çerkezköy mutlu son Dalaman mutlu son Çankaya mutlu son Mardin mutlu son Edremit mutlu son Bayraklı mutlu son Elbistan mutlu son Mezitli mutlu son Erbaa mutlu son
Araklı bayan escort Eşme bayan escort Alaşehir bayan escort Gölpazarı bayan escort Dalaman bayan escort Ermenek bayan escort İpsala bayan escort Birecik bayan escort Dinar bayan escort Andırın bayan escort Akçaabat bayan escort Banaz bayan escort Akhisar bayan escort Bozüyük bayan escort Bodrum bayan escort Ayrancı bayan escort Havza bayan escort Akçakale bayan escort Bolvadin bayan escort Afşin bayan escort Burdur mutlu son Büyükçekmece mutlu son Çivril mutlu son Darende mutlu son Çay mutlu son Bursa mutlu son Çatalca mutlu son 19 Mayıs mutlu son Datça mutlu son Çayeli mutlu son Belek mutlu son Ergene mutlu son Mudanya mutlu son Esenyurt mutlu son Bilecik mutlu son Eskişehir mutlu son